Privacy.

De MKB Diagnosetool (initiatief van Qredits Microfinanciering Nederland) bevat verschillende vragen die je helpen je huidige situatie en je wensen in kaart te kunnen brengen op de volgende deelgebieden: financiering en liquiditeit, overname en strategie en coaching. Door gebruik te maken van de tool geef je ons (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om een gratis adviesrapport voor jou te kunnen genereren. Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens vind je in onze disclaimer en privacyverklaring.

Privacyverklaring

Privacy is een belangrijk thema waar geen onduidelijkheden over moeten bestaan. In onze privacyverklaring vertellen we je hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.

Bekijk onze privacyverklaring

 

 

 

 

Disclaimer

  • De MKB Diagnosetool is kosteloos. Qredits zal zich bij het verlenen van deze service en het verstrekken van een adviesrapport baseren op de door jou aan Qredits ter beschikking gestelde gegevens en informatie van derden, waarbij zal worden aangenomen dat deze informatie juist, volledig en niet misleidend is.
  • De door ons verleende service en het adviesrapport is louter bestemd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld voor enig ander gebruik of bestemd voor enig ander doel. Hoewel Qredits bij het verlenen van deze service de nodige zorgvuldigheid betracht, verstrekt Qredits geen enkele expliciete of impliciete verklaring noch biedt Qredits enige garanties.
  • Jij blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele op het adviesrapport gebaseerde acties en/of beslissing(en).
  • Qredits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die is opgenomen in het adviesrapport.