Over ons.

Soms sta je voor de keuze; investeren, verkopen óf je businessmodel upgraden. Dat kunnen pittige keuzes zijn. Daarin ondersteunen we je met de MKB Diagnosetool door gefundeerd advies te geven.

Initiatiefnemer

De MKB Diagnosetool is een initiatief van Qredits en geeft jou als ondernemer onafhankelijk advies. Voor dit advies werken we samen met de onderstaande partijen voor het inwinnen van informatie.

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker en heeft geen winstoogmerk. De organisatie helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Dit door het aanbieden van gratis ondernemerstools, coaching, trainingen én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000. Hiermee wil Qredits het ondernemerschap bevorderen.

Samenwerkende partners

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Kamer van Koophandel

KVK zorgt voor betrouwbare bedrijfsinformatie, kennis en advies voor en over ondernemers. KVK ondersteunt mensen die een onderneming willen beginnen, ondernemers die al actief zijn en bedrijven die ambities hebben voor internationale handel, innovatie, vernieuwing en verdere groei. Het is de missie van KVK om het leven van ondernemers makkelijker te maken met informatie. Met kennis, expertise en advies levert KVK een bijdrage aan het ondernemersklimaat in Nederland. Zo ondersteunt KVK Nederlandse bedrijven richting een groter innovatievermogen en concurrentiekracht.

Aangesloten Partners

MKB NL

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland

ONL

ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. Ondernemers bepalen de onderwerpen op onze agenda en wij ondernemen actie.

Volksbank

Volksbank

Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Samen investeren wij in een beter Nederland. Als de vierde bank van het land, met 3,2 miljoen klanten en ruim 3000 medewerkers, financieren we hypotheken, beheren we spaargeld en bieden we 1,5 miljoen klanten een betaalrekening. We bieden ook – in mindere mate – verzekeren, beleggen en lenen aan. We zijn een solide en stabiele bank met een sterke kapitaalpositie.

INretail

Het is onze missie om ondernemen makkelijker te maken.

We hebben visie en bouwen aan een duurzaam perspectief voor iedereen. Wij helpen ondernemers met het vergroten van hun klantwaarde, hun economische waarde en verrijken van de publieke waarde.

Wij denken in kansen, tonen lef en zijn volhardend om het doel te bereiken. Ondernemerschap en retail zit in ons DNA.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland ondersteunt Gelderse mkb-bedrijven, die kunnen en willen groeien èn die met vernieuwing een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Om je koers te bepalen is het essentieel dat je weet waar je kansen en uitdagingen zitten. Dan kan je gericht actie ondernemen. Daarvoor brengen we graag De Groeiversneller onder uw aandacht. Aanmelden is eenvoudig, het startpunt is uw groeiplan. U krijgt feedback op uw groeiplan in een persoonlijk gesprek. Zo krijgt u toegang tot netwerk, kunt u eventueel gebruik maken van vouchers voor inhuur van kennis en krijgt u inzicht in en hulp bij financieringsmogelijkheden. Per sector zijn de ondersteuningsmogelijkheden verschillend.

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staan wij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. Onze adviseurs zijn werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap.

Dataleveranciers Adviesrapport

Dun & Bradstreet

Dun&Bradstreet verzamelt bedrijfsgegevens over alle bedrijven in Nederland. Data die vanuit de Kamer van Koophandel beschikbaar is vullen zij aan met een flink aantal andere databronnen om een beeld te vormen van de financiële stabiliteit van alle bedrijven in Nederland. Deze data kan je helpen om (potentiële) leveranciers of afnemers te beoordelen, maar het geeft je ook inzicht in de manier waarop er naar jouw bedrijf wordt gekeken.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onafhankelijk orgaan van de overheid dat met behulp van statistische informatie en data inzicht geeft in maatschappelijke vraagstukken. Het CBS informeert daarmee de overheid om de besluitvorming te ondersteunen, en draagt zo bij aan de welvaart, het welzijn en de democratie in ons land.

Google Trends

Google Trends is een dienst van Google die de meest populaire zoekopdrachten in de zoekmachine laat zien, verdeeld in regio’s en verschillende talen. Door de resultaten van deze gratis service te analyseren kun je content creëren die inspeelt op deze trends.

Rabobank Cijfers & Trends

Wat speelt er in ondernemend Nederland? Per sector nemen de experts van Rabobank je mee in de laatste cijfers en trends. Van innovatie en duurzaamheid tot ontwikkelingen in vraag en aanbod. Alle sectoren en bijbehorende branches komen aan bod.