Naar KVK.nl

Start diagnose

Over ons

Soms sta je voor de keuze; investeren, verkopen óf je businessmodel upgraden. Dat kunnen pittige keuzes zijn. Daarin ondersteunen we je met de MKB Diagnosetool door gefundeerd advies te geven.

Samenwerkende partners

Logo Qredits

Qredits Microfinanciering Nederland

Qredits is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. De organisatie helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Dit doet Qredits door het aanbieden van gratis ondernemerstools, coaching, trainingen én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000.

Kamer van Koophandel

KVK zorgt voor betrouwbare bedrijfsinformatie, kennis en advies voor en over ondernemers. KVK ondersteunt mensen die een onderneming willen beginnen, ondernemers die al actief zijn en bedrijven die ambities hebben voor internationale handel, innovatie, vernieuwing en verdere groei. Het is de missie van KVK om het leven van ondernemers makkelijker te maken met informatie. Met kennis, expertise en advies levert KVK een bijdrage aan het ondernemersklimaat in Nederland. Zo ondersteunt KVK Nederlandse bedrijven richting een groter innovatievermogen en concurrentiekracht.

Logo MinEZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Dataleveranciers Adviesrapport

Dun & Bradstreet

Dun&Bradstreet verzamelt bedrijfsgegevens over alle bedrijven in Nederland. Data die vanuit de Kamer van Koophandel beschikbaar is vullen zij aan met een flink aantal andere databronnen om een beeld te vormen van de financiële stabiliteit van alle bedrijven in Nederland. Deze data kan je helpen om (potentiële) leveranciers of afnemers te beoordelen, maar het geeft je ook inzicht in de manier waarop er naar jouw bedrijf wordt gekeken.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onafhankelijk orgaan van de overheid dat met behulp van statistische informatie en data inzicht geeft in maatschappelijke vraagstukken. Het CBS informeert daarmee de overheid om de besluitvorming te ondersteunen, en draagt zo bij aan de welvaart, het welzijn en de democratie in ons land.

Google Trends

Google Trends is een dienst van Google die de meest populaire zoekopdrachten in de zoekmachine laat zien, verdeeld in regio’s en verschillende talen. Door de resultaten van deze gratis service te analyseren kun je content creëren die inspeelt op deze trends.

Rabobank Cijfers & Trends

Wat speelt er in ondernemend Nederland? Per sector nemen de experts van Rabobank je mee in de laatste cijfers en trends. Van innovatie en duurzaamheid tot ontwikkelingen in vraag en aanbod. Alle sectoren en bijbehorende branches komen aan bod.