Over ons.

Soms sta je voor de keuze; investeren, verkopen óf je businessmodel upgraden. Dat kunnen pittige keuzes zijn. Daarin ondersteunen we je met de MKB Diagnosetool door gefundeerd advies te geven.

Initiatiefnemer

De MKB Diagnosetool is een initiatief van Qredits en geeft jou als ondernemer onafhankelijk advies. Voor dit advies werken we samen met de onderstaande partijen voor het inwinnen van informatie.

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker en heeft geen winstoogmerk. De organisatie helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Dit door het aanbieden van gratis ondernemerstools, coaching, trainingen én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000. Hiermee wil Qredits het ondernemerschap bevorderen.

Samenwerkende partners

Kamer van Koophandel

KVK zorgt voor betrouwbare bedrijfsinformatie, kennis en advies voor en over ondernemers. KVK ondersteunt mensen die een onderneming willen beginnen, ondernemers die al actief zijn en bedrijven die ambities hebben voor internationale handel, innovatie, vernieuwing en verdere groei. Het is de missie van KVK om het leven van ondernemers makkelijker te maken met informatie. Met kennis, expertise en advies levert KVK een bijdrage aan het ondernemersklimaat in Nederland. Zo ondersteunt KVK Nederlandse bedrijven richting een groter innovatievermogen en concurrentiekracht.

MKB NL

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

ONL

ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. Ondernemers bepalen de onderwerpen op onze agenda en wij ondernemen actie.

Dataleveranciers Adviesrapport

Dun & Bradstreet

Dun&Bradstreet verzamelt bedrijfsgegevens over alle bedrijven in Nederland. Data die vanuit de Kamer van Koophandel beschikbaar is vullen zij aan met een flink aantal andere databronnen om een beeld te vormen van de financiële stabiliteit van alle bedrijven in Nederland. Deze data kan je helpen om (potentiële) leveranciers of afnemers te beoordelen, maar het geeft je ook inzicht in de manier waarop er naar jouw bedrijf wordt gekeken.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onafhankelijk orgaan van de overheid dat met behulp van statistische informatie en data inzicht geeft in maatschappelijke vraagstukken. Het CBS informeert daarmee de overheid om de besluitvorming te ondersteunen, en draagt zo bij aan de welvaart, het welzijn en de democratie in ons land.

Google Trends

Google Trends is een dienst van Google die de meest populaire zoekopdrachten in de zoekmachine laat zien, verdeeld in regio’s en verschillende talen. Door de resultaten van deze gratis service te analyseren kun je content creëren die inspeelt op deze trends.